Artikeln publicerades 7 juli 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Fast omsorgskontakt till medborgare med hemtjänst

En kvinna läser i en bok för en annan kvinna.

Riksdagen har beslutat att medborgare med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt från och med 1 juli 2022. Det finns vissa undantag då det eventuellt inte behövs, till exempel då personen endast har ett trygghetslarm, matdistribution eller serviceinsatser.

I Älmhults kommun har det under flera år funnits kontaktpersonal inom hemtjänsten, som kan jämföras med en fast omsorgskontakt. De allra flesta av hemtjänstens kontaktpersonal kommer att fortsätta sina uppdrag, men kommer nu att kallas för fast omsorgskontakt.

Har du frågor kontakta servicecenter, 0476-550 00 och fråga efter chefen för hemtjänsten som ger dig mer information.