Artikeln publicerades 17 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

En väg in vid praktik

Nu står det klart att AME, arbetsmarknadsenheten, blir den externa vägen in för jobbsyftande praktik i kommunens verksamheter.

– Det här blir jättebra och förhoppningsvis smidigt både för enheterna och HR, säger Gustaf Borgarp, chef på AME.

Respektive enhet uppmanas att föranmäla praktikplatser via e-tjänst på kommunens webbplats.

– På så vis kan man slussa kontaktvägen rätt direkt, om någon annan än enhetschef ska hantera frågan att kunna ta emot någon. Men man kan ju också styra perioder när man (inte) kan ta emot praktikanter, menar Gustaf.

Det finns en digital utbildning för handledare på kommunens webbplats.
Utbildning för handledare

Frågor jobbsyftande praktik

Har du frågor om jobbsyftande praktik går det utmärkt att kontakta personalen på AME.

Kontaktperson:

Marie-Louise Simonsson, arbetsmarknadskoordinator
0476-64 26 58