Artikeln publicerades 5 juni 2024

Elever upplever konst och kulturmiljöer i Stensjöäng

Barn vandrar i skogen

Under våren bjuder konstnären Marianna Agetorp in alla elever i årskurs 3 till Stensjöäng för att ge sig ut i skogarna och uppleva konst och kulturmiljöer. Eleverna skapar sina egna konstverk med naturmaterial och återbruksmaterial.

Dagen börjar med en samling i ladan, där eleverna får en kort presentation och lånar en vandringsstav. De skriver sina namn i gruset med staven och får sedan en guidad visning av kulturgården Stensjöäng med dess vandringsleder och utomhuskonst. Besöket ären del av statsbidraget Skapande skola.

På Stensjöäng utforskar vi konsten, leken och kreativiteten. Vi lämnar klassrummet för att använda alla våra sinnen och upptäcka olika sätt att skapa konst, berättar Marianna.

Redan längs den slingriga grusvägen genom skogen sätts fantasin i rörelse när man möts av märkliga stenbumlingar.

Rundvandring och skapande

Under rundvandringen reflekterar eleverna över kreativitet, kroppens användning som redskap och konstnärens liv och inspiration. De diskuterar frågor om vad konst är och besöker olika konstplatser både utomhus och inomhus. I Skogskatedralen övar de på tystnad och känner efter hur det påverkar dem.

Det bästa med Stensjöäng är att vi har fått pyssla i pysselrummet, vi har gått i skogen och så har vi sett en massa roliga saker, säger en av eleverna.

Eleverna skapar konstverk i grupper med olika material och på olika platser. De använder återvinningsmaterial och naturmaterial från Stensjöäng, som grenar, stenar, mossa, säv och garn. Händerna är det viktigaste redskapet.

Stensjöäng är bättre än Liseberg, berättar en av eleverna glatt när de summerar dagen.

Resultat och besök

De skapade konstverken stannar på platsen och blir en del av naturen. Föräldrar och intresserade kan besöka platsen när som helst för att se elevernas konstverk.

Om Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Aktiviteter 2024

Totalt deltar 1458 elever i kommunala grundskolan i Skapande skola-aktiviteter under vårterminen äsåret 2023–2024.

Årskus F: Färg och design – hur känns det? Samarbete med IKEA Museum.
Årskurs 1: Operaföreställning Godiskantaten med Minopera.
Årskurs 2: Tvåornas kör
Årskurs 3: Stensjöäng med Land Art, återbrukskonst och muntligt berättande.
Årkurs 4: Operaföreställning Godiskantaten med Minopera.
Årskurs 5: Råshultsdagen på Linnés Råshult med Kulturparken Småland.