Artikeln publicerades 4 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Elever på Internationella skolan arrangerar utställningen ”Personal Project”

Under våren firar eleverna sitt projekt ”Personal Project” med en populär utställning på skolan.

I skolprojektet ”Personal Project” får eleverna chansen att under en längre tid fördjupa sig i ett ämne som de är särskilt intresserade av.

Det ger dem möjlighet att utveckla sitt lärande som de har nytta av både i livet utanför klassrummet och när det är dags för kommande utbildningar, säger Ujjwala Bhatt, MYP coordinator.

Genom projektet får de lära sig att fullfölja ett arbete och de får också en förståelse för MYP:s kärnbegrepp in om bland annat kommunikation, reflektion och kritiskt tänkande, berättar Ujjwala.

I år omfattade projektet bland annat det här!

 • Att slå samman bakning och publicering - skapande av zines med efterrätter
 • Att uttrycka sig själv genom skräddarsytt mode
 • Utforskning av konststilar
 • Att göra 6 olika typer av sushirullar
 • Tillverkning av ett RC-fordon
 • Skapa en illustrativ barnbok
 • Lärande om detektivyrket, skriva en roman
 • Lära sig skott i cricket
 • Crohns sjukdom
 • Överlevnadsteknik i naturen
 • Att bygga ett skydd i vildmarken
 • Att lära sig spela ett gitarrsolo

Personal Project Exhibition at The International school of Älmhult 2023

An exhibition and celebration of our MYP 5 students’ dedication, creativity and innovation. Personal Project is a student-centered project in which students explore an area of personal interest over an extended period.

It provides them the opportunity to consolidate their learning and develop important skills they’ll need in both further education and life beyond the classroom, says Ujjwala Bhatt, MYP coordinator.

It also helps them develop confidence to become principled, lifelong learners and demonstrate their understanding of MYP core concepts such as international-mindedness, communication, and reflection and skills like time management, critical thinking, and communication, says Ujjwal.

This year the students’ project included:

 • Merging baking and publishing – creation of dessert zines,
 • Expressing oneself through customization of fashion,
 • Exploration of art styles - finding my art style and explore my personal and Cultural expressions with art exploring art styles,
 • Making 6 different types of sushi rolls
 • Making a RC vehicle
 • Creating an illustrative children’s book.
 • Learning about detective’s profession, writing a novel
 • Learning shots in cricket
 • Crohn’s disease
 • Survival techniques in wild in primitive conditions and with limited tools
 • Building a shelter in wilderness
 • Learning to play a guitar solo
Elever på utställning
Elever och lärare
Elever på utställning
Elever på utställning