Artikeln publicerades 2 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Elever i Älmhults kommun upptäcker färg och design på IKEA Museum

Under vårterminen gästar Älmhults yngsta elever i förskoleklass och årskurs 1 IKEA Museum för att utforska och lära sig mer om färg och design.

Tack vare statligt stöd från Kulturrådet får kommunens alla elever i förskoleklass och årskurs 1 tillbringa en förmiddag på museet för att tillsammans med musei- och skolpedagoger delta i en kreativ workshop. Projektet ”Färg & design, hur känns det” är ett av sex skolprojekt som genomförs i Älmhults grundskola inom ramen för Skapande skola.

Färg och design i fokus

Syftet med workshopen är bland annat att stimulera elevernas förmåga att utforska, kommunicera och reflektera kring färg och dess betydelse för design. Ett annat syfte är att genom frågor och lekfulla övningar väcka kreativiteten och i samspel leka fram lärandet.

Jag är väldigt stolt över vad vi skapat tillsammans med Älmhults kommun och det är fantastiskt lärorikt och givande att få träffa så många barn i kommunen. Det ger sådan energi och värme, säger Karin Behmer Dackander, Learning Developer IKEA Museum.

Eleverna ges möjlighet att kreativt ge uttryck för känslor och åsikter, samt skapa i färg. Under workshopen får de bland annat skapa varsitt örngott i en färg som man tycker om, säger Helen Carlsson, kulturstrateg på Älmhults kommun.

Utställning 27-28 maj

Projektet, som är ett samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA Museum, avslutas med vernissage och utställning på museet helgen 27-28 maj. Under denna helg visas alla färgglada alster som eleverna skapat under våren. Kompisar, familjer och alla andra är varmt välkomna till vernissagen där alla barns alster visas.

Sammanlagt har Kulturrådet beviljat Älmhults kommun 641 500 kr för Skapande skola läsåret höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Övriga Skapande skola-program vårterminen 2023

Årskurs 2: Tvåornas kör med låtskrivarverkstad och körsång
Årskurs 3 och 4: Besök på Stensjöäng med land art, återbrukskonst och muntligt berättande
Årskurs 5: Råshultsdagen på Linnés Råshult
Årskurs 6 och 7, samt åk 5 på Internationella skolan: ”Atmospherics” – en medskapande ljudupplevelse
Årskurs 8 genomförde sitt Skapande skola-projekt under hösten 2022.

Om Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.