Artikeln publicerades 23 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Eldningsförbud införs i Kronobergs län

Skog och skylt med eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 12 den 24 juni 2022, och tills vidare.

Under kommande dagar väntas torrt och varmt väder. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på stor brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 12 den 24 juni 2022 och tills vidare.

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Detta innebär eldningsförbudet för dig

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör inte använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
  • använda engångsgrillar på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla och elda
  • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar

Till Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.