Artikeln publicerades 18 mars 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

De två små stugorna Finkan och Backstugan flyttas till Ormakulla

Grusplan framför grusväg med smålandsstaket och rött hus i bakgrunden.

Två platser har gjorts i ordning vid Ormakullagården för att ta emot backstugan och finkan. (Bild: Älmhults kommun)

De två små stugorna Finkan och Backstugan, som idag finns i Haganäsparken, har på senare tid varit utsatta för skadegörelse. Nu flyttar vi dem till Ormakullagården, som är en särskild plats för kultur och historia.

-Stugorna kommer att passa in i miljön vid den gamla byvägen. Hembygdsföreningen driver och sköter Ormakullagården och stugorna kommer att få en bättre plats där med människor som kan se efter dem, berättar Ingela Thulander, parkförvaltare.

Bevara material

Hembygdsföreningen gör arbetet tillsammans med kommunens avtalsentreprenörer och de kommer att plocka isär och bygga upp stugorna för att ta vara på material och återanvända så mycket som möjligt.

Lång historia

Det lilla huset ”Finkan” byggdes på 1860-talet. På den tiden låg huset vid Nicklabacken och användes som arrestlokal för traktens busar.

Den andra bruna stugan är en "backstuga". Det betyder att familjen som bodde i stugan gjorde det på markägarens nåder och kunde vräkas när som helst. Stugan byggdes i Bisterhult i Virestads socken. Backstugan har även kallats för "Soldattorpet", men det har aldrig varit ett sådant.

Gammal mörk trästuga med grästak i lummig omgivning. 

Backstugan byggdes i Bisterhult i Virestads socken. (Bild Älmhults kommun)