Artikeln publicerades 31 maj 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Det lokala företagsklimatet i Älmhults kommun

Flygfoto över Älmhults tätort

Svenskt näringslivs enkät över företagsklimatet i Älmhults kommun visar att vi behöver förbättra oss inom flera områden.

Enkäten visar att Älmhults kommun ligger ungefär på samma resultat som förgående år. Att förbättra företagsklimatet är ett långsiktigt arbete som behöver göras i samarbete mellan företagare och kommun. Resultatet visar att de åtgärder som vi gjort ännu inte ger utslag i denna mätning.

Under 2021 och 2022 har vi träffat många av kommunens företagare under de företagsbesök vi gör varje vecka samt under våra nätverksfrukostar. Att träffa våra företagare och ha en dialog hjälper oss i våra prioriteringar.

Vi har ett pågående arbete tillsammans med representanter för näringslivet i Älmhults kommun för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Denna undersökning är ett av flera underlag som vi använder i det arbetet.

– Jag är inte nöjd med resultatet av enkäten. Näringslivet i kommunen är oerhört viktigt för oss. Vi har många åtgärder på plats och fler på gång för att förenkla för våra företagare. Företagsenkäten är ett av de verktyg vi kan använda oss av när vi utvecklar vår service till näringslivet, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens service och bemötande

Vi kommer fortsätta att utveckla våra servicetjänster till företagare. Snart kommer vårt krångelombud som ska hjälpa företagare när de upplever krångel i kommunen.

Vi har under 2022 gjort en servicemätning, som visar på bra resultat. Detta återspeglar sig inte i Svenskt näringslivs enkät, något vi kommer föra en dialog med våra företagare om.

Under 2022 kommer vi även att genomföra undersökningen ”Insikt” som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Till exempel hur vi arbetar med bygglov och upphandling.

Upphandling

Under 2021 har upphandling varit högst aktuellt för kommunen, där några upphandlingar har ett resultat vi inte är nöjda med. Nu påbörjas arbetet med att förnya och utveckla upphandlingsverksamheten.

Påverkan av brottslighet/otrygghet

Älmhults kommun har fortsatt positiva enkätsvar kring trygghet, vilket även återspeglar sig i den trygghetsmätning kommunen gör tillsammans med Polisen.

Vårt brottsförebyggande nätverk är igång och har under 2021 haft fokus på gröna näringar. Under 2022 har vi fokus på handel och har exempelvis erbjudit utbildningen ”Trygg i butik”.

Om undersökningen

Enkäten är en undersökning som görs av Svenskt näringsliv. I Älmhults kommun har 103 företag svarat på enkäten, totalt finns det ca 1800 registrerade bolag i kommunen.

Läs mer om Svenskt näringslivs undersökning Länk till annan webbplats.