Artikeln publicerades 16 december 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Det är bra! - vad betyder det egentligen?

Tre kvinnor sitter vid ett bord i furu, pratar och noterar på sina datorer.

Claudia Renic, Margit Petersen och Inge Emmerik arbetar som stödpedagoger och är också språkombud.

Att kunna prata och förstå svenska har stor betydelse för att göra ett bra jobb speciellt om du arbetar inom vård och omsorg. Det är en grund till integration, jämlikhet och delaktighet.

Fem medarbetare inom LSS-verksamheten och hemtjänsten håller på att utbilda sig till språkombud. Vi har bett Margit Petersen, Claudia Renic och Inge Emmerik, som arbetar som stödpedagoger, att berätta om utbildningen.

Vad är ett språkombud?

– Ett språkombud är i första hand ett stöd för medarbetare som inte har svenska som modersmål. Målet med språkombud är att öka delaktigheten, och att på ett naturligt sätt kunna reda ut missförstånd och få fler att känna sig bekväma med att skriva. Vi som är språkombud kan även göra andra kollegor mer medvetna om hur kämpigt det är för dem som håller på att lära sig ett nytt språk, förklarar Margit.

– Jag tror att det är vanligt att känna skam kring att man inte kan hantera språket perfekt och speciellt om man ska skriva. Vi ska stötta på ett respektfullt sätt och göra det naturligt att prata om vad som är svårt med språk. Det vi gör kommer att underlätta för alla. Även de som har svenska som modersmål missförstår varandra. Nu ska vi ta fram en handlingsplan, mallar, ordlistor och en språkpolicy, säger Claudia.

Språket i fokus

– Språket handlar inte bara om att förstå ord utan hur vi använder orden. Ibland har de dubbel betydelse, ibland använder vi metaforer eller är ironiska. Kroppsspråk, kläder och symboler är också en del i kommunikationen. Jag har själv svenska som andra språk och råkade utför ett typiskt missförstånd när jag höll på att lära mig svenska.
​​​​​​​Jag fikade med en person och frågade, ”Vill du ha mer kaffe?” och personen svarade ”Det är bra.” Och jag hällde naturligtvis upp lite mer kaffe; personen sa ju att "det är bra*", berättar Inge med ett skratt och fortsätter:

– Det är dessa situationer vi ska skapa medvetenhet kring.

 

* Uttrycket "det är bra" kan betyda "Allt är bra som det är och jag vill inte ha mer"