Artikeln publicerades 17 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Detaljplanen för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö överklagad

Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Kattesjön som kommunstyrelsen beslutade att anta 18 januari är överklagad.

Ärendet kommer att prövas i mark- och miljödomstolen.