Artikeln publicerades 25 mars 2022

Buss i Väst AB tilldelas upphandlingen för skolskjuts

Älmhults kommun har genomfört en upphandling gällande skolskjuts. Nytt avtal planeras vara på plats i augusti, 2022.

Upphandlingen är uppdelad i tre olika trafikpaket och idag meddelades tilldelningsbeslutet till vinnande part, Buss i Väst AB, för alla tre trafikpaket. Busstrafiken kommer att bedrivas med två lokala underleverantörer. Avtalet gäller från och med den 1 augusti, 2022 till och med den 31 juli, 2024.

- Det känns bra att den nya upphandlingen är tilldelad och jag är nöjd över resultatet. Vi har sett över vår hantering av skolskjuts och jag ser fram emot att kunna arbeta långsiktigt med att förbättra resandet för våra elever, säger Roger Johansson, utbildningschef.

Om upphandlingen

Uppdraget omfattar skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, även elever i gymnasieskolan i mån av plats. Målet är att verksamheten ska upplevas som trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv och med minsta miljöpåverkan. Transporterna ska ske med hög säkerhet för elev, personal och övriga trafikanter.'

Tre leverantörer har valt att lämna anbud till upphandlingen: Bergkvara buss AB, Buss i Väst AB samt Flexbuss Sverige AB.

Upphandlingen var uppdelad i tre områden:

  • Trafikpaket 1: Ordinarie skolskjuts som omfattar skolskjutstrafik, fritidsskjuts samt dagturer för Älmhults skolor
  • Trafikpaket 2: Anpassad skolskjuts som omfattar skolskjutstjänster för enstaka elever och mindre grupper
  • Trafikpaket 3: Övriga persontransporttjänster med buss som omfattar transporter för större grupper t.ex. studieresor, friluftsdagar mm