Artikeln publicerades 24 oktober 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Betallösning för laddstolpar snart på plats

Ett arbete pågår kring hur laddinfrastrukturen i Älmhults kommun ska utvecklas, men redan nu finns beslut på betallösning och fler laddstolpar i Älmhults centrum.

En upphandling om betallösning till laddstolpar är klar och ett avtal med E.ON är påskrivet. Under hösten kommer det att finnas en betallösning på plats. Det innebär att alla kommunens befintliga och framtida publika laddstolpar kommer att ha ett betallösningssystem. Med ett betallösningssystem för elbilsladdning blir det enkelt och rättvist, du betalar helt enkelt för det du laddar.

Fler laddplatser

En annan del av arbetet med kommunens laddinfrastruktur är ett samarbete med Älmhultsbostäder som innebär fler laddplatser i Älmhults centrum. Platserna kommer att finnas på parkeringen vid Prinsgatan. Kommunens poolbilar som står där idag kommer att flyttas till annan plats så att även de laddplatserna blir tillgängliga för alla. Detta kommer att ske under våren 2023.

När alla laddplatser är igång kommer det att finnas tjugo publika laddplatser med betallösningssystem i Älmhults centrum. Sexton stycken på parkeringen vid Prinsgatan och fyra stycken vid stationen.

Den största delen av laddning sker i hemmet och det kommer den fortsätta att göra. Men tillgängligheten till publik laddinfrastruktur spelar stor roll för tryggheten, förtroendet och attraktiviteten för elfordon framåt, säger Elinor Johansson, utredningsingenjör på Älmhults kommun.