Artikeln publicerades 23 mars 2022

Återbruket flyttar till Älmhults Handelsplats

Kläder som är upphängda på rad med en rad skor under.

Älmhults kommuns secondhandbutik Återbruket har en bred och trogen kundkrets. Nu flyttar butiken och dess medarbetare till Älmhults handelsplats. Flytten är ett samarbete med INGKA CENTRES, som gör det möjligt för Återbruket att växa. Det blir också enklare för fler att besöka butiken.

– Nu hamnar vår verksamhet i ett sammanhang tillsammans med andra butiker. Från att ha legat lite i skymundan kan vi nu få ta del av de kunder som tidigare inte hittat till oss. Vi kommer också kunna växa vilket gör att fler kan ta del av våra insatser. Det känns otroligt bra att vår verksamhet får ta plats här, säger av Gustaf Borgarp chef för arbetsmarknadsenheten.

Återbruket är en secondhandbutik och en verksamhet som ger sysselsättning till personer som behöver stöd med att komma ut i arbetslivet. Det kan vara personer som behöver träna svenska språket i en verklig jobbmiljö, ungdomar som behöver skaffa sig erfarenheter, eller personer som av andra orsaker behöver komma tillbaka till arbetslivet.

– Samarbete med INGKA CENTRES öppnar upp nya möjligheter för oss att utveckla verksamheten. Både delen som handlar om att sysselsättning och delen där vi tänker hållbar miljö och ekonomi genom secondhand. Satsningen bidrar till arbetet med barns rätt till jämlika uppväxtvillkor, säger Monika S Amaral, verksamhetschef IFO, socialförvaltningen.

– Vi välkomnar Återbruket till Älmhults Handelsplats och inleder ett samarbete som breddar Älmhults Handelsplats utbud med cirkulära alternativ, secondhand. Det gör att våra besökare kan leva ett mer hållbart liv hemma. Återbruket kan växa och på så sätt fortsätta sitt viktiga arbete som också möjliggör att få fler personer in i sysselsättning. Vi ser detta som en start på ett samarbete som kommer utvecklas allt eftersom vi hittar vägen framåt och tillsammans tar vi oss an nya möjligheter, säger Johanna Strid Customer Experience Leader i Älmhult.

Flytten av Återbruket beräknas vara klar framåt hösten.

Om Återbruket

Återbrukets verksamhet bygger på tre ben som handlar om Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och hållbart klimat, vilka också är mål i FN:s agenda 2030. I stora drag innebär Ekonomisk hållbarhet att kunna försörja sig. Social hållbarhet att alla har rätt till en plats i samhället och att få vardagen att fungera. Hållbart klimat handlar om att vi behöver vara rädda om jordens tillgångar och använda dem mer förståndigt.