Artikeln publicerades 21 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ängen – en av de artrikaste miljöerna

Är du nyfiken på ängarna i Älmhult? Nu är informationsskyltarna på plats vid några av dem och ytterliga skyltar sätts upp under sommaren.

​​​​​​Fem ytor är bestämda att bli permanenta ängar. Skyltar med mer specifik information om platsen, vilka insekter och växter som finns kommer att sättas upp under året. Vi testar ytterligare 25 platser för att ta reda på om de har rätt förutsättningar att bli äng, berättar Ingela Thulander, som är parkförvaltare och fortsätter:

​​​​​​Dessa platser har olika förutsättningar exempelvis jord, tillgång på vatten och ljus och vilken skötselmetod som passar bäst. Vi kommer att klippa testplatserna vid olika tillfällen för att få varierande växter att trivas. På de permanenta ängarna slås gräs och blommor av framåt hösten med skärande redskap för att simulera det gamla sättet att slå med lie.

Allt arbete och alla tester vi gör denna sommar bygger på den inventering som gjordes förra året.

Mer information!

almhult.se/raddabina