Artikeln publicerades 24 augusti 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun utsedd till årets förbättrare i mätningen "Årets friluftskommun"

Fem personer står uppställda. En kvinna håller i en bukett solrosor

Josefine Åhrman (Svenskt friluftsliv), Gusten Mårtensson (C, kommunstyrelsens ordförande), Susann Pettersson (kommunchef), Jörn Engkvist (kultur- och fritidschef), Åsa Blomster (Naturvårdsverket)

De senaste årens satsningar på friluftslivet i Älmhults kommun har gett resultat. På tre år har vi förbättrat vårt resultat i mätningen ”Årets friluftskommun” med hela 42 procent. Nu fortsätter vi att skapa möjlighet till ett aktivt friluftsliv för alla!

Vi mår bättre när vi kan vistas i naturen. Därför är det viktigt att kunna njuta av friluftsliv i kommunen, både för våra invånare och besökare. Tillsammans med bland annat föreningar och elever i våra skolor och förskolor har vi skapat nya platser att besöka och nya saker att göra. Vi har också satsat på att utveckla och göra informationen kring utbudet i Älmhult mer tillgänglig.

– Jag är särskilt stolt och glad över att vi med gemensamma krafter och med små medel lyckats göra så mycket. Utan samarbetet inom kommunen och med andra aktörer hade vi aldrig fått så mycket på plats. Det extra roligt att se att vi lyckats bra med projekt som involverar barn och unga, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det känns jättebra att vår satsning på friluftslivet ger ett fint resultat! Inför friluftsåret satsade vi extra på att rusta upp och tillgängliggöra kanotleder, grillplatser och metbryggor, säger Tomas Simonsson (M), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Om utmärkelsen

Den årliga utmärkelsen Sveriges friluftskommun ska uppmuntra och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv. Den 24 augusti på Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens delades priset ut. Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Juryns motivering

Älmhults kommun är Årets förbättrare 2022. Älmhult har förbättrat sitt genomsnittliga resultat från de senaste tre åren med fantastiska 42 procent och de avser höja ambitionsnivån med friluftslivsarbetet de kommande tre åren. Detta kan bidra till ännu bättre förutsättningar för friluftsliv för de ca 18 000 invånarna samt för besökare.

Kommunen har haft en aktiv samverkan över kommungränser och med olika organisationer. Friluftslivsarbetet har varit strategiskt genom att friluftsfrågorna har implementerats i översiktsplanen men också praktiskt genom satsningar på att rusta och tillgängliggöra naturområden med olika anläggningar och informationsinsatser. Ett exempel på det senare är engelsk översättning av naturkartan.

Många aktiviteter har genomförts av kommunen för målgruppen barn och ungdomar för att stimulera till friluftsliv på såväl fritiden som inom skolverksamheten. Sammantaget har Älmhults kommun visat upp ett brett friluftslivsarbete som varit både strategiskt och praktiskt samt i god samverkan med andra.

Kanotleden

Helge å och vår kanotled är en viktig del av det friluftsliv vi erbjuder. Under 2021 rustades lägerplatser längs kanotleden upp med grillplatser, bryggor och mulltoa. Det stora arbetet har gjorts av eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet på Haganässkolan som designat och byggt konstruktionerna.

Metbryggor

I samarbete med Naturskyddsföreningen och Haganässkolan har flera metbryggor byggts och lagts ut i sjön Möckeln för att skapa trevliga och säkra fiskeplatser för barn och unga.

Tillgängliga badplatser

Vi vill att alla ska kunna njuta av ett dopp i våra sjöar. Vid Bökhults badplats finns under sommaren en ramp som underlättar för de som har rullstol att komma i och ur vattnet. Det finns även en badrullstol att låna vid badplatsen vid campingen. Nu fortsätter vi inventera om fler badplatser kan ställas iordning!

Naturkartan

För att göra det enkelt att hitta ut i naturen använder vi Naturkartan, som både finns som webbplats och app. I Naturkartan har vi samlat många av våra utflyktsplatser, leder och naturområden – och fler läggs till hela tiden! Informationen finns både på engelska och svenska.

Vandringsleder och rekreation vid sjön Möckeln

Just nu planerar vi för en helt ny vandringsled som kommer att erbjuda olika leder i vårt fantastiska naturområde vid östra Möckeln. Samtidigt genomförs ett projekt för utveckling av området södra Möckeln som syftar till att öka rekreationsmöjligheterna och skapa en bättre tillgänglighet. Målet är att skapa en länk mellan centrum och sjön Möckeln samt att skapa ett större sammanhängande friluftsområde.

Läs mer om projekten östra och södra Möckeln