Artikeln publicerades 28 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun höjer aktivitetsstödet för föreningar

Barn spelar innebandy, bara klubbor och ben syns

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att höja aktivitetsstödet för föreningar, från 11 kr till 14 kr per deltagare, för 2023.

Det lokala aktivitetsbidraget, LOK, kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och unga 7-25 år.

Det blir ett fint tillskott till ungdomsföreningarna i Älmhults kommun. Vi är glada att kunna göra denna höjning av aktivitetsstödet, föreningarnas arbete med våra unga gynnar oss alla i kommunen, säger Anton Härder (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Antalet deltagare ökar

Under 2022 ökade antalet deltagare markant i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, från 81 316 deltagare under 2021 till 93 215 deltagare under 2022. Det betydde att den budgeterade potten för aktivitetsstöd behövde fördelas till fler och beloppet per deltagare sänktes från 16 kr till 11 kr. För 2023 har kultur- och fritidsnämnden prioriterat medel för att höja aktivitetsstödet till 14 kr per deltagare.

Vi såg under 2022 en enorm ökning av aktiviteter för ungdomar hos Älmhults föreningar - att höja stödet är viktigt för Älmhults kommun. Vi hoppas på en fortsatt stark utveckling där fler och fler ungdomar deltar, tillägger Jessica Wihlborg (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden beslutat också att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över aktivitetsbidraget per deltagare för 2024 i samband med budgetprocessen 2024–2026.

Vad är lokalt aktivitetsbidrag?

Lokalt aktivitetsbidrag (LOK) är ett av flera bidrag som föreningar kan söka i Älmhults kommun. Bidraget ska användas till föreningars ungdomsverksamhet och stimulera till ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7 – 25 år.

För kultur- och fritidsnämnden är barn och unga en prioriterad grupp och aktivitetsbidraget är en viktig del av föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet.

Läs mer om kommunens aktivitetsbidrag och om hur du ansöker här:
Aktivitetsbidrag Älmhults kommun