Artikeln publicerades 1 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun har tecknat ny olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar

Barn, elever och ungdomar som är folkbokförda i Älmhults kommun är nu olycksfallsförsäkrade genom den nya olycksfallsförsäkring som kommunen har tecknat med försäkringsbolaget Svedea.

Försäkringen gäller från den 1 januari 2022 till och med 31 december 2022.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för bland annat skol- och förskolebarn. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller under heltid för:

 • Personer folkbokförda i Älmhults kommun tom det år de fyller 20 eller slutar gymnasieskolan
 • Volontärer, oavlönade

Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för:

 • Elever från annan kommun studerande i Älmhults kommun
 • Barn från andra kommuner i t ex. förskola
 • Personer föremål för beslut enl LVU, LVM, SOL och LSS
 • Flyktingar och invandrare
 • Komvuxelever
 • Ungdomar och vuxna i arbetsmarknadsåtgärder/praktik

Om du drabbas av olycksfall

Du som råkat ut för en olycka och ska använda kommunens olycksfallsförsäkring ansvarar själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

Tänk på att:

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras.
 • Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Gör en skadeanmälan

Det finns flera sätt att anmäla din skada:

Via webben:

Du gör din skadeanmälning via Svedeas webbsida Länk till annan webbplats.

Per post:

Du kan fylla i och skicka in Svedeas skadeblankett Länk till annan webbplats.i original till Svedea på adressen:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Via telefon: