Artikeln publicerades 21 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun gästas av JB Marks kommun i Sydafrika

Fyra representanter från JB Marks kommun utanför Johannesburg gästade i veckan Älmhult som ett led i ett samarbete mellan Älmhult, Växjö och JB Marks kommun.

Veckan ägnades bland annat åt studiebesök i Paradisområdet och inom socialtjänsten i Älmhults kommun.

Samarbetet med JB Marks handlar om en win-win situation där vi hjälps åt att utveckla våra verksamheter. Vi fokuserar på saker som vi ändå skulle arbeta med, exempelvis att få fler människor i arbete eller som i nuläget att ta fram en grönplan till vår nya översiktsplan, och utbyter erfarenheter och goda exempel, säger Gusten Mårtensson (C), kommunalråd.

Samarbetsprojekt på gång

JB Marks och Älmhult har varit i ett samarbete sedan 2018 och har idag två pågående samarbetsprojekt, ett om grönytor och ett om våld i nära relationer. Samarbetet finansieras av ICLD med syftet att stärka internationellt samarbete och ge kommunerna möjligheter att lära av varandra.

Perspektiven från Sydafrika är värdefulla. Inte minst finns där stor erfarenhet att jobba med frågor som handlar om inkludering, att bygga samarbeten mellan olika folkgrupper och dessutom att arbeta med följderna av klimatförändringar. Älmhults kommun är en internationell kommun och det är viktigt att vi kan ha strukturerade internationella utbyten, dessutom skapar detta tätare samarbeten med Växjö kommun på hemmaplan, berättar Gusten.

Representanter från JB marks kommun i Sydafrika

Gaba Ka Qhele, borgmästare
Moithoesi Dassie, kommunfullmäktiges ordförande
Santi Britz, oppositionsråd
Thomas Muswede, förvaltningschef och koordinator