Artikeln publicerades 7 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun bjuder in till direktupphandling av visselblåsartjänst

Älmhults kommun upphandlar nu en visselblåsartjänst. En visselblåsartjänst kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom bland annat säkerhetsrisker, bedrägerier och ekonomisk brottslighet.

– Visselblåsartjänsten är ännu ett sätt för oss att främja en kultur där det är både naturligt och positivt att påtala missförhållanden. Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, säger Robert Palmqvist, tf. upphandlingschef Älmhults kommun.

Upphandlingen avser en extern systembaserad visselblåsartjänst, det vill säga en tjänst för mottagning och rapportering av misstänkta oegentligheter inom kommunen.