Artikeln publicerades 3 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhult - årets raket i avfallshantering!

Från att Älmhults kommun legat på plats 217 går vi till en fin 18:e plats 2022. Årets avfallskommun utses av bransch­organisationen Avfall Sverige och hämtas från statistik under 2021.

16 olika nyckeltal inom fyra områden vägs samman till ett index; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet.

Älmhultsborna är bra på att ta hand om sitt restavfall, mycket lämnas till materialåtervinning och återbruk samt hög andel insamlat matavfall till biogasproduktion. Övergången till 4-fackssortering har varit lyckad och bidragit till den supersnabba utvecklingen.

– Det känns ju bra att så många vill vara med och ta ansvar för hållbar utveckling. Det har blivit enklare att sortera rätt och återvinna. Vi sparar massor av energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger, säger Gusten Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande.

2019 startades bolaget SSAM som ansvarar för avfallshanteringen i Älmhults kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

– Superroligt att så många engagerar sig och att vårt samarbete genom bolaget lett till massor av förnybar energi, säger Susann Pettersson, kommunchef.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i “Svensk avfallshantering 2021” som publiceras i slutet av juni.