Artikeln publicerades 27 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen

ett barn sitter vid en sjö och äter mat 

I Sverige har alla rätt att röra sig ute i naturen. Detta kallas allemansrätten. Läs mer om dina möjligheter och begränsningar.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Allemansrätten är unikt för Sverige och ett fåtal andra länder och ger alla möjlighet att uppleva naturen.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker. Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.

Vi kan sammanfatta det i att inte störa – inte förstöra!

Vandra, cykla och rida

Vi har en härlig möjlighet att röra oss i naturen. För att alla ska kunna njuta av naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
 • För att inte störa de som bor i området, tänk på att inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
 • Tänk på att inte hindra eller störa markägaren i hens verksamhet
 • När man rider eller cyklar i terrängen är det risk för markskador. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
 • Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att inte störa djuren eller skada stängsel. Stäng grinden efter dig så att boskapen inte kommer lös.

Camping

Tälta gärna något dygn i naturen! Tänk på att tälta där det är lämpligt, alltså inte där det bedrivs jordbruk och inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov.

Fri camping med husvagn och husbil innefattas inte av allemansrätten, utan begränsas av terrängkörningslagen.

Inga motorfordon i terrängen - terrängkörningslagen

Det finns ingen motoriserad allemansrätt. Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är heller inte tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik.

Ta med skräpet

Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. Så ta med dig skräpet. Glas, burkar, plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ställ därför aldrig soppåsen bredvid ett fullt sopställ.

Elda

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv och du får göra upp eld i naturen. Men eldning skapar oro bland många markägare eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. För att minska risken för att elden ska spridas finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Inte elda om det råder minsta fara för brand – vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.
 • Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.
 • Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
 • När du har eldat – släck elden ordentligt.
 • Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande

Plocka blommor, bär, svamp och kvistar

Plocka gärna blommor, bär, svamp, ris och grenar från marken. För att inte skada naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Tänk på att vissa växter är fridlysta och att de inte får plockas. Länsstyrelsen kan ge information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.
 • Tänk på att inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd. De kan skadas.

Hundar

Hundar får självklart följa med i naturen. 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då får hundar inte springa lösa. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor. I vissa delar av landet råder kopplingstvång.

Bad och båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Samma hänsyn mot omgivningen som på land gäller. Alltså inte störa – inte förstöra. För att alla ska kunna njuta av naturen vid och i vattnet finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Tänk på att inte förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet.
 • Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon annans brygga om den inte hindrar ägaren. Men inte om det är en tomt förstås. Kontakta gärna markägaren.
 • Det kan finnas särskilda regler, till exempel fartbegränsning och tillträdesförbud.
 • Tänk på att motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar.

Mer information om allemansrätten

Naturvårdsverkets vägledning Länk till annan webbplats.