Undersköterska

Vår utbildning till undersköterska, som genomförs i samarbete med Ljungby kommun, pågår under ett och ett halvt år och riktar sig till dig som fullgjort grundläggande VUX inom i Svenska, Matematik, Engelska och Samhällskunskap. Utbildningen ger dig kunskaper inom vård- och omsorgsarbete, medicin, etik, mm och ger dig möjlighet till ett fullgjort yrkespaket mot undersköterska. Utbildningen genomförs på halvdistans med undervisning två dagar i veckan.
Utbildningen arrangeras av Ljungby kommun och är förlagd till Sunnerboskolan i Ljungby.