Undersköterska

Välkommen till vår Undersköterskeutbildning. Utbildningen pågår i 1,5år och är starkt förankrad i det lokala näringslivet. Det betyder att det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på personer med denna utbildning. Ett snabbspår ut i arbetslivet kallar vi det för.

Upplägg
Denna utbildning, som pågår i 1,5år, riktar sig till dig som fullgjort grundläggande VUX i Svenska, Matematik, Engelska och Samhällskunskap. Utbildningen ger dig kunskaper inom bland annat vård- och omsorgsarbete, medicin och etik och ger dig möjlighet till ett fullgjort yrkespaket mot undersköterska. Du behöver goda kunskaper i svenska för att bli antagen. Utbildningen arrangeras av Älmhults kommun och är förlagd till Haganässkolan i Älmhult.

Utbildningsstart
Nästa utbildningsstart är planerad till augusti 2020.

Ansökan
Din ansökan behöver vi senast den 5/6 2020.

Ansökan ska kompletteras med ett personligt brev och tidigare betyg
Skicka ditt personliga brev och dina betyg till:
Haganässkolan
Christina Löfgren
Box 501
34323 Älmhult