Kockutbildning

Välkommen till en utbildning som är väl förankrad i det lokala näringslivet. Detta betyder att det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på personer med denna utbildning. Ett snabbspår ut i arbetslivet kan vi kalla det för, med en sömlös övergång mellan studier och arbetsliv.

Vår kockutbildning (1,5 år) ger dig gedigna kunskaper inom alla de områden som du behöver vara kunnig för att bli en bra kock. Utbildningen löper över tre terminer och ger dig ett fullgjort yrkespaket. Du behöver goda kunskaper i svenska för att bli antagen. Utbildningen arrangeras av Älmhults kommun och är förlagd till Haganässkolan i Älmhult.

APL och utdrag ur belastningsregistret
I flera av kurserna ingår praktiska moment vilka bearbetas under ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Då det ingår APL i utbildningen, krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Det ansöker du om på polisens hemsida: polisen.selänk till annan webbplats

Ansökan
Det finns fortfarande ett antal platser kvar till vår Kockutbildning, länk till annan webbplats som startade den 27 januari. Ansök genom att kontakta studie- och yrkesvägledare Christina Löfgren, som nås på 0476-55299 eller genom mejl till christina.lofgren@almhult.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari.