Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särvux på Haganässkolan!

Vi erbjuder särskild undervisning för vuxna till elever med en utvecklingsstörning.

Till hösten 2019 kommer en ny kurs, Hem- och konsumentkunskap 100poäng, att starta upp på Särvux. Kursen behandlar följande innehåll: Mat och måltider, Hem och boende, Ekonomi och konsumtion. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 7 augusti.