Hoppa direkt till innehållet

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Kursinnehåll
-Att komma till Sverige
-Att bo i Sverige
-Att försörja sig och utvecklas i Sverige
-Individens rättigheter och skyldigheter
-Att bilda familj och leva med barn i Sverige
-Att påverka i Sverige
-Att vårda sin hälsa i Sverige
-Att åldras i Sverige

Kursen omfattar totalt 100 timmar. Upplägget är varierat och innefattar föreläsningar, diskussionspass, gästföreläsare och studiebesök. Din aktiva medverkan är viktig och dialogen är i fokus.

Vill du veta mer?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Soc. Du kan också kontakta samordnaren för samhällsorienteringen i Älmhults kommun, Habibollah Shaikhzadah.
E-post habibollah.shaikhzadah@almhult.se

Till toppen