Hoppa direkt till innehållet

För vem?

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som:

• Fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

• Vill förbättra dina kunskaper på träningskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.

• Vill läsa för att öka kunskapen inom något speciellt område, se kursutbud hösten 2021.

Till toppen