Hoppa direkt till innehållet

Grundläggande kurser

På Haganässkolan erbjuder vi undervisning i Engelska, Matematik, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andraspråk. Övriga kurser som kan sökas är Religionskunskap, Historia, Geografi, Fysik, Kemi och Biologi.

Grundläggande nivå innebär motsvarigheten till årskurs 9 i grundskolan.

Genom en individuell studieplan kan studierna kombineras med andra kurser eller arbete.

Startdatum ht 20

Tiderna nedan gäller för den första lektionen som hålls. Då får du mer information av din lärare vid starttillfället. Den första lektionen varar cirka två timmar.

Grundläggande nivå

Matematik
Delkurs 1,2 måndag 24/8 kl. 12.15, sal A6

Matematik
Delkurs 3,4 onsdag 26/8 kl. 12.30 sal A6

SVA
Delkurs 1,2 tisdag 25/8 kl.8.15-9.30, sal A7, A8

SVA
Delkurs 3,4 tisdag 25/8 kl. 10, sal A7, A8. OBS! Ändrad tid!

Engelska
Delkurs 1,2 tisdag 25/8 kl. 13.30-15.30, sal F6, F2

Engelska
Delkurs 3,4 onsdag 26/8 kl.8.15-9.30, sal F6, F2

Samhällskunskap
Tisdag 25/8 kl. 12.00, sal A7

Kvällskurs grundläggande nivå

Observera att kursstart sker den 24/8, oavsett vad som tidigare kommunicerats.

Svenska som andraspråk
Delkurs 1 och 2, måndag 24/8 17.00-19.00, sal F4

Delkurs 3 och 4, torsdag 27/8 17.00-19.00, sal F4

Engelska
Delkurs 1 och 2, måndag 24/8 17.00-19.00, sal F6

Delkurs 3 och 4, torsdag 27/8 17.00-19.00, sal F6

 

Studie- och yrkesvägledare
Christina Löfgren
0476-55299
christina.lofgren@almhult.se