Studiemedel

Från och med det år du fyller 20år och studerar på komvux kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel samt en bidragsdel.

Arbetslösa ungdomar mellan 20-24år som saknar fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium har rätt till en högre bidragsnivå för att komplettera sin utbildning.

För mer info besök CSN, studerande för komvux:
http://www.csn.se/komv-folkh-gymnlänk till annan webbplats