Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Distansundervisning efter sportlovet för gymnasieelever inkl IM

Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning under vecka nio för elever i gymnasiet inkl. IM och för elever i årkurs 8 och 9 på högstadieskolor. Beslutet gäller även kulturskolans aktiviteter. Fritidsgårdsaktiviteter är inställda för årkurs 8, 9 och gymnasiet under vecka 9.

Åtgärden görs med anledning av att många under sportlovet har haft kontakt med människor som inte tillhör den närmaste gruppen och i och med det ökar risken för smittspridning.

Beslutet gäller under vecka 9, det vill säga från 1 till 7 mars. Därefter är tanken att berörda elever återgår till den form av undervisning som eleverna hade fram till vecka 7.
Alla planerade prov och praktiska moment är inställda till efter vecka 9.
För samtliga skolformer kan rektorn göra vissa undantag i distansundervisningen för elever med behov av särskilt stöd.
Detta beslutet gäller ej gymnasiesärskolan, elever med särskilt stöd samt de eleverna som har fått ett löfte att studera på skolan på grund av särskilda skäl.

Matbeställning
Matenkäten finns tillgänglig för bokning av matlådor till nästkommande vardag från kl. 8:00 till kl. 11:00.
Elever som bor i annan kommun kan beställa mat enligt ovan eller ordna mat via sin hemkommun.
De elever som har beställt kall packad mat, kan hämta den via ingången vid altanen till matsalen. Den hämtas mellan 10:45-13:15.
Detta gäller de som har beställt mat dagen innan.

Länk till matenkätlänk till annan webbplats