Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Student Haganässkolan 2021

Tider och upplägg för varje program under Studentutspringet den 11 juni på Haganässkolan 2021 presenteras programvis längre ner i detta dokument.

Interna ordningsregler
• Det är viktigt att varje klass håller sig till de utsatta tiderna. Inga samlingar i grupper får ske på skolans område.

• Håll avstånd i möjligaste mån.

• Elever eller personal som är sjuka eller förkylda, eller har andra symptom, ska stanna hemma.

• Använd den handsprit som finns utplacerad på skolan.

• Alla ska hålla sig till de utrymmen som är angivna i schemat dvs. aulan, matsalen, RL-restaurangen och During Breaks.

• Alkoholförbud råder på skolan i vanlig ordning.

Upplägg och förhållningsregler för anhöriga
• Utspringet för alla klasser sker ifrån nya entrén på Källargatan 38A, vid Elmehallen.

• För att se till att vi får ett tryggt utspring och underlätta logistiken, har vi planerat så att alla anhöriga till studenterna anländer till, och lämnar utspringsplatsen, växelvis via skolans två olika infarter: Östra Esplanaden och Källargatan, vid Elmehallen, mot posten till.

• Familjemedlemmar till följande klasser som springer ut, IB18, HAEE18, BA18 och EKIN18, kommer då att anlända och lämna skolan via Östra Esplanaden.
• Familjemedlemmarna till följande från klasser NA18, BFVO18, TE18 och SA18 anländer till, och lämnar skolan via Källargatan (mot posten).

• Gällande parkering uppmanar vi familjemedlemmar att även parkera växelvis utmed Östra Esplanaden och Källgatan– anländer och lämnar man skolan via Källargatan uppmanas man även att parkera på den sidan om skolan. Ska man enligt listan nedan anlända via Östra Esplanaden uppmanas man även att parkera på den sidan om skolan.

• Vilken in- och utväg som gäller för just dig och din avgångsstudent hittar du i listan nedan.

• Anländer man via Östra Esplanaden kan man ta sig till fots till utspringsplatsen via gångvägen utmed konstgräsplanen.

• Det är mycket viktigt att alla besökare respekterar de utsatta tiderna denna dag och anländer till skolan högst 10 minuter innan utspringet börjar för den man firar, samt att man rör sig vidare direkt efter utspringet och lämnar plats till nästa program.

• Ett maxantal på 4 familjemedlemmar per elev är välkomna till Haganässkolans utspring. Vid ankomst till skolan ska varje familj ställa sig vid en av de markeringar som finns utmärkta på asfalten, och hålla avstånd till andra familjer på plats. En markering per familj gäller.

Hålltider och upplägg programvis
[IB]
Kl.09.30 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.10.50 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.11.00 Utspring.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[NA]
Kl.10.15 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.11.35 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.11.45 Utspring.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[HA] och [EE]
Kl.11.00 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.12.20 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.12.30 Utspring.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[BF] och [VO]
Kl.11.45 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.13.05 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.13.15 Utspring
Avfärd från skolan via Källargatan.

[BA]
Kl.12.30 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.13.50 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.14.00 Utspring.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[TE]
Kl.13.15 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.14.35 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.14.45 Utspring.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[EK] och [IN]
Kl.14.00 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.15.20 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.15.30 Utspring
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[SA]
Kl.14.45 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.16.05 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.16.15 Utspring.
Avfärd från skolan via Källargatan.

/Skolledningen

Till toppen