Student Haganässkolan 2020

Studentfirandet för Haganässkolans elever kommer att genomföras fredagen den 12 juni. På grund av det rådande läget så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill ändå kunna ge våra studenter ett fint avslut på sina gymnasiestudier anpassat efter den nya vardagen. Det blir ett firande i alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Upplägg och förhållningsregler

Eleverna kommer att samlas klassvis, utspridda i skolans lokaler, för att sedan ha möjlighet att delta i studentutspringet. Utspringet sker klassvis, med 45minuters intervaller, där de minsta klasserna grupperas. Tider och upplägg för varje program presenteras programvis längre ner på sidan.

  • Utspringet för alla klasser sker ifrån nya entrén på Källargatan 38A, vid Elmehallen.

  • För att se till att vi får ett tryggt utspring och underlätta logistiken, har vi planerat så att alla anhöriga till studenterna anländer till, och lämnar utspringsplatsen, växelvis via skolans två olika infarter: Östra Esplanaden och Källargatan, vid Elmehallen, mot posten till.

  • Familjemedlemmar till den första klassen som springer ut, Samhäll, kommer då att anlända och lämna skolan via Östra Esplanaden, där sedan familjemedlemmarna från klass nummer två anländer till, och lämnar skolan via Källargatan (mot posten).

  • Gällande parkering uppmanar vi familjemedlemmar att även parkera växelvis vid våra två entréer – anländer och lämnar man skolan via Källargatan uppmanas man även att parkera på den sidan om skolan. Ska man enligt listan nedan anlända via Östra Esplanaden uppmanas man även att parkera på den sidan om skolan.

  • Vilken in- och utväg som gäller för just dig och din avgångsstudent hittar du i listan nedan.

  • Anländer man via Östra Esplanaden kan man ta sig till fots till utspringsplatsen via gångvägen utmed konstgräsplanen.

  • Det är mycket viktigt att alla besökare respekterar de utsatta tiderna denna dag och anländer till skolan högst 10 minuter innan utspringet börjar för den man firar, samt att man rör sig vidare direkt efter utspringet och lämnar plats till nästa program.

  • Ett maxantal på 4 familjemedlemmar per elev är välkomna till Haganässkolans utspring.

  • Vid ankomst till skolan ska varje familj ställa sig vid en av de markeringar som finns utmärkta på asfalten, och hålla avstånd till andra familjer på plats. En markering per familj gäller.

Tider och upplägg - Programvis

[SA] Samhäll

Kl.10.00 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.11.20 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.11.30 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[EE] och [IN] El och Industri

Kl.10.45 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.12.05 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.12.15 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[EK] och [IM] Ekonomi och Introduktion

Kl.11.30 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.12.50 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.13.00 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[BA] Bygg

Kl.12.15 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.13.35 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.13.45 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[TE] Teknik

Kl.13.00 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.14.20 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.14.30 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[BF] och [VO] Barn och fritid och Vård och omsorg

Kl.13.45 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.15.05 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.15.15 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[NA] Natur

Kl.14.30 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.15.50 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.16.00 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

[HA] Handel

Kl.15.15 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.16.35 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Källargatan, mot posten.
Kl.16.45 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Källargatan.

[IB] International Baccalaureate

Kl.16.00 Eleverna kommer till skolan för fotografering och träff med mentor.
Kl.17.20 Familjemedlemmarna anländer till skolan via Östra Esplanaden.
Kl.17.30 Utspring från Källargatan.
Avfärd från skolan via Östra Esplanaden.

Vid frågor kontakta Marie Kristina Karlsson, kommunikationsansvarig
marie-kristina.karlsson@almhult.se

Publik och förhållningsregler

Utspringet, som sker till en begränsad publik, är möjligt då det kommer att genomföras med god planering och logistik så att anhöriga samlas avskilt med den avgångsstudent de firar, och med ett avstånd till andra familjer. Detta är ett gemensamt ansvar som måste tas av Haganässkolan tillsammans med övriga besökare på plats.

Alla detaljer kring studentutspringet är inte klara ännu, utan vi kommer ha en löpande dialog med skolläkaren, och även Polisen om det behövs, för att komma fram till vad som bedöms vara passande.

Enligt Polisen räknas inte ett studentutspring som en allmän sammankomst och därför omfattas utspringet inte av regeringens beslut om begränsning på 50 personer. Istället är det arrangerande skola som ansvarar för säkerheten och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs om bland annat social distansering.

I övrigt tillåts inga övriga större samlingar utöver de som sker klassvis, såsom ceremonier, parader eller flakåkning. För de övriga gymnasieklasserna som inte tar studenten sker ingen avslutning i samband med att läsåret slutar. Gällande studentbalen kan denna inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.

Möjliga förändringar och ytterligare information

Vi vill vara tydliga med att detta är utgångsläget utifrån nuvarande lägesbild. Om smittläget i regionen och kommunen förändras fram till studenten kan upplägget kring studenten komma att ändras med kort varsel.

Vid frågor kontakta rektor Safia Zairi Johansson eller verksamhetschef Samuel Svensson.


Traditioner på Haganässkolan för Bal och Student

Traditionerna som beskrivs här kan vi tyvärr inte genomföra detta år på grund av rådande omständigheter.

Varje år anordnas en Studentbal för eleverna på Haganässkolan, som hålls på Möckelsnäs Herrgård, vackert belägen vid sjön Möckeln strax utanför Älmhult. Här minglar alla gäster på terrassen vid ankomst, för att sedan avnjuta en trerätters middag tillsammans. Efter middagen öppnar dansgolvet.

Innan avfärd till balen samlas alla studenter för fotografering i Björkparken, där familj, vänner och press får möjlighet att träffa och fotografera de festklädda studenterna.

Under själva Studentdagen anordnas bland annat en stämningsfull avslutning i kyrkan. Under eftermiddagen sker sedan Utspringet vid skolans nya entré, belägen på Källargatan 38A, under hög stämning och till hög musik. Därefter är det dags för Haganässkolans Studentmarsch som äger rum under pompa och ståt, med orkester och flaggbärare, ner till Älmhults torg. Vi ses i myllret!

 

Film och fotografering under kommunens evenemang
För att uppmärksamma och marknadsföra Haganässkolan kommer vi under dessa evenemang att filma och fotografera. Rättslig grund för bilderna/filmerna är berättigat intresse. Du har trots detta alltid rätt att begära att vi inte ska publicera bilder på dig. Om du upptäcker att du finns med på tidigare tagna bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.