Löpande information om Haganässkolans omställning till distansundervisning

Löpande information om Haganässkolans omställning till distansundervisning

Från och med onsdagen den 18/3 bedrivs Haganässkolans verksamhet genom distansundervisning. Eleverna fortsätter sin utbildning på distans tillsvidare. Följ denna länk för löpande information och elevinformation.