Teknik­programmet

Tre ungdomar framifrån som står och ler.

Inriktningar: Design- och produktutveckling och Informations- och medieteknik

Vill du arbeta med problemlösning och teknikutveckling? Då kan Teknikprogrammet vara något för dig. Här får du träna dig på att tänka nytt utifrån framtidens behov och lära dig att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Vi har ett nära samarbete med IKEA och andra företag i kommunen vilket kan leda till två veckors praktik och projekt kopplade till deras verksamhet. Utbildningen är treårig men efter ditt tredje år kan du välja att läsa ett fjärde år, så kallat TE4. I februari 2017 godkändes Haganässkolan som Teknikcollege vilket stärker kvalitén på utbildningen och skapar en plattform för samverkan mellan skola och näringsliv.

Inriktning: Design- och produktutveckling
Här får du lära dig hur man skapar och tar fram nya produkter. Du får planera och utveckla nya lösningar genom att använda dina kunskaper och färdigheter inom det tekniska området.

Inriktning: Informations- och medieteknik
Informations- och medieteknik handlar om programmering, webbutveckling och datorer. Du får lära dig programmera elektriska kretsar, skapa vanliga datorprogram, bygga hemsidor samt planera och bygga nätverk för hem och företag.

Gymnasiearbete
I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom det tekniska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli?
Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till spelutvecklare, produktutvecklare, högskoleingenjör, civilingenjör, industridesigner, möbel- och inredningsarkitekt, designer, arkitekt, webbutvecklare, programmerare, systemvetare eller lärare.

Poängplaner
TE18, 19, 20PDF (pdf, 212.4 kB)

Vill du besöka programmet?
Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök här. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss!