Samhällsvetenskaps­programmet

Inriktningar: Beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet låter dig undersöka hur individer och samhällen, på lokal och global nivå, utvecklas genom möten. Hur ska vi förstå den väv av händelser som utgör våra möten? Här får du lära dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du studerar hur människan fungerar som individer, gruppmedlemmar och världsmedborgare. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är frågor som behandlas i utbildningen. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

På Haganässkolan utvecklar du de kunskaper som du behöver för att kunna göra de val du vill efter gymnasiet. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder två olika inriktningar för individuell fördjupning.

Inriktning beteendevetenskap
Är du intresserad av människor? Här kommer du att lära dig hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper. Organisationer och samhällen studeras ur flera synvinklar. Viktiga ämnen är psykologi, sociologi och pedagogik.

Inriktning samhällsvetenskap
Är du intresserad av det som händer runt omkring dig – politiska val, internationella konflikter eller miljöfrågor? Då är inriktningen samhällsvetenskap rätt för dig. Här får du lära dig om olika samhällsstrukturer och bredda och fördjupa din förståelse om samhället. Viktiga ämnen är samhällskunskap och historia men också ämnen som geografi och språk.

Gymnasiearbete
I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. 

Vad kan du bli?
Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till: advokat, lärare, kurator, psykolog, journalist, bibliotekarie, informatör/kommunikatör, personalvetare eller polis.  

Poängplaner
SA17, 18, 19, 20PDF (pdf, 303.3 kB)

Vill du besöka programmet?
Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök här. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss!