Introduktionsprogrammet

Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion.

Behöver du komplettera dina kunskaper från grundskolan eller kombinera studier med praktik? Vi erbjuder fem introduktionsprogram som vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Utbildningen skräddarsys utifrån dina behov och intressen.

Här studerar du utifrån dina egna förutsättningar och du får en helt individuell studieplan. Genom något av programmen kan du bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller förbereda dig för arbetsmarknaden.

Preparandutbildning
Preparandutbildning är för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program och vill skaffa dig behörighet. Under preparandaåret läser du de ämnen du behöver för att skaffa dig behörighet. Du kan också läsa grundskoleämnen för att få bättre meritvärde (men inte ämnen du har betyg i). Kurser från det nationella program du siktar på kan ingå.

Programinriktat individuellt val
Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du kan följa flera kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du läser de grundskoleämnen du saknar.

Vi erbjuder programinriktat individuellt val mot våra fem yrkesprogram:

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Handels- och administrationsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion
Utbildningen planeras utifrån dina förutsättningar och framtida mål. Vi erbjuder yrkesintroduktion mot Industriprogrammet. Programmet vänder sig till dig för att etablera dig på arbetsmarknaden eller för studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Det individuella alternativet är för dig som behöver en individuell utformning. Studierna förbereder dig för yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, annan utbildning eller för arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Utbildningen är för dig som nyligen anlänt till Sverige och tyngdpunkten ligger på att få bättre kunskaper i det svenska språket.

Vad händer sen?
Målet med ett introduktionsprogram är att förbereda dig för ett nationellt gymnasieprogram. Beroende på vad du har läst och vilka mål du har uppnått kan du söka in till ett nationellt gymnasieprogram eller söka dig ut på arbetsmarknaden. 

Poängplaner
IMPDF (pdf, 341.9 kB)

Vill du besöka programmet?
Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök här. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss!