Gymnasiesärskola

Nationella program: Fastighet, anläggning och byggnation och Hotell, restaurang och bageri

Gymnasiesärskolan på Haganässkolan har en central plats på skolan all­deles intill biblioteket. Här kommer du att tillbringa fyra år. Det är inte bara studier utan också mycket social samvaro med dina lärare och klasskamrater!

Hos oss kan du välja tre nationella program. Om det är lämpligt, integreras de olika kurserna som du väljer med gymnasieskolan men givetvis läser du i din takt och efter gymnasiesärskolans kursplaner. Du kan också få möjlighet att studera på det individuella programmet. Vilket studieupplägg du ska ha blir då helt unikt för dig och vi lägger tillsammans upp din individuella studieplan under det första året.

Programmet för administration, handel och varuhantering
Här lär du dig att kunna arbeta med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktiska marknadsföring och enklare dokumentation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Utbildningen förbereder dig att arbeta med reparation, underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljö.

Programmet för hotell, restaurang och bageri
Här får du kunskaper att arbeta med bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Gemensamma kurser för alla är svenska/svenska som andraspråk, mat och boende, engelska, matematik, idrott & hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Individuella programmet
Utbildning på ett individuellt program erbjuds dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. Undervisningen anpassas efter dina behov och möjligheter. Utbildningen består av följande ämnesområden:

- Estetisk verksamhet
- Hem- och konsumentkunskap
- Idrott och hälsa
- Natur och miljö
- Individ och samhälle
- Språk och kommunikation

Det finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från nationella program och ämnesområden.

Vad händer sen?
Under det fjärde året arbetar vi tillsammans med dig för att du ska kunna ha ett eget boende, studera vidare eller komma ut i arbetslivet. Det finns också möjlighet att läsa vidare på särvux eller folkhögskola. Vi samverkar också med flera olika företag, där du kan genomföra praktik.

Vill du besöka programmet?
Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök här. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss!