Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi och juridik

Är du intresserad av ekonomi och juridik? Vill du lära dig mer om samhällsekonomi, företagande och entreprenörskap? Vill du ha en bra grund för att läsa vidare? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig.

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Utbildningen ger dig god förberedelse för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Du får bland annat lära dig mer om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och om företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Programmet erbjuder två inriktningar.

Inriktning ekonomi
Här får du grunderna i företagsekonomi: marknadsföring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig vad eget företagande innebär – hur du startar, utvecklar, driver och avvecklar företag.

Inriktning juridik
Om du väljer inriktning juridik får du bland annat studera rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Gymnasiearbete
I årskurs tre får du göra ett självständigt gymnasiearbete, som förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det innebär att du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete, som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Vad kan du bli?
Efter avklarade studier på programmet får du en högskoleförberedande examen. Du har grundläggande behörighet för högskolestudier och kan till exempel läsa vidare till: ekonom, civilekonom, marknadsförare, lärare, samhällsanalytiker, jurist och revisor.

Poängplaner
EK17, 18, 19, 20PDF (pdf, 112.6 kB)

Vill du besöka programmet?
Vill du som elev besöka programmet under en helt vanlig skoldag så kan du boka ditt besök här. Vi bjuder på lunch under ditt besök. Välkommen till oss!