Personal

På Haganässkolan arbetar 64 lärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen som undervisar och utvecklar cirka 500 ungdomar och 500 vuxenstuderande i olika ämnen och kurser.

Skolledningen består av fem rektorer, med kontor på kansliet. På kansliet arbetar också ekonomihandläggare, administrativa handläggare och planerare/schemaläggare, IT-tekniker och marknadskoordinator. På skolan finns ett elevhälsoteam med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagoger och skolsköterska. Vid besök på biblioteket möts man av våra kunniga bibliotekarier. Våra vaktmästare ser till att allt fungerar i byggnaden och våra lokalvårdare ser till att det alltid är rent och snyggt. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Bibliotekspersonal

Marika Lundkvist, bibliotekarie
Kerstin Jönsson, biblioteksassistent

Adress:
Haganässkolan, biblioteket
Box 501
343 23 Älmhult
Telefon: 0476 - 55236

E-post:
marika.lundkvist@almhult.se
kerstin.jonsson@almhult.se

Bibliotekspersonal på Haganäsgymnasiet

Elevhälsa

Skolsköterska
Lena Pamic
Telefon: 0476 - 55229
lena.pamic@almhult.se

Kurator
Lena Jönsson
Telefon: 0476 - 55228
lena.jonsson@almhult.se

Specialpedagog
Peter Skov Pedersen
Telefon: 0476 - 55501
peter.skov-pedersen2@almhult.se

Specialpedagog
Emma Pettersson
Telefon: 0476 - 642 553
emma.pettersson@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
för gymnasiet och gymnasiesärskola
Emma Johansson
Telefon: 0476 - 55227
emma.johansson3@almhult.se

IT

IT-pedagog
Andreas Andersson
Telefon: 0476 - 55252
andreas.andersson@almhult.se

IT-tekniker
Anna Strandqvist Rytkönen
Telefon: 0476 - 55535
anna.strandqvistrytkonen@almhult.se

Kansliet

Ekonomihandläggare
Leif Karlsson
Telefon: 0476 - 55224
leif.karlsson@almhult.se

IT-pedagog
Andreas Andersson
Telefon: 0476 - 55252
andreas.andersson@almhult.se

IT-tekniker
Anna Strandqvist Rytkönen
Telefon: 0476 - 55535
anna.strandqvistrytkonen@almhult.se

Marknadskoordinator
Marie Kristina Karlsson
Telefon: 0476 - 55306
marie-kristina.karlsson@almhult.se

Skoladministratör/Handläggare
Christina Johannesson
Telefon: 0476 - 55222
christina.johannesson@almhult.se

Lokalvårdare

Lokalvårdare Haganässkolan
Telefon: 0476 - 55233

Lärare

Lärarpersonalen hittar ni under respektive programsida

Program på Haganässkolan

Press och marknadsföring

Marknadskoordinator
Marie Kristina Karlsson
Telefon: 0476 - 55306
marie-kristina.karlsson@almhult.se

Rektorer

Verksamhetschef
Samuel Svensson
Telefon: 0476 - 55278
samuel.svensson@almhult.se

Rektor för EK, HA, NA, VO, IB och TE
Elisabeth Roos Jonsson
Telefon: 0476 - 55183
elisabeth.roos-jonsson@almhult.se

Tf Rektor Vuxenutbildningen
Marianne Sthen
Telefon: 0476 - 55225
marianne.sthen@almhult.se

Rektor för BA, BF, EE, Orion, SA och IM
Safia Zairi Johansson
Telefon: 0476 - 55243
safia.zairi@almhult.se

Coordinator för IB
Krista Baker
Telefon: 0476 - 642 432
krista.baker@almhult.se

Rektor för Gymnasiesärskola/Särvux
Annika Bardh
Telefon: 0476 - 642427
annika.bardh@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
för gymnasiet och gymnasiesärskola
Emma Johansson
Telefon: 0476 - 55227
emma.johansson3@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
för komvux
Christina Löfgren
Telefon: 0476 - 55299
christina.lofgren@almhult.se

Studie- och yrkesvägledare
för komvux
Mirjam Lindberg
Telefon: 0476 - 642 424
mirjam.lindberg@almhult.se

Vaktmästare

Vaktmästare Haganässkolan
Jörgen Persson och Magnus Nilsson
Telefon: 070-2119653
vak_hag@almhult.se