Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Studieresa till Tanzania

Mona Zakrisson-Ehn, Specialpedagog

Jag är precis hemkommen från en studieresa till Tanzania. Möjligheten att åka dit fick jag i samband med mina studier på Specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Vi var sju studenter tillsammans med kursledare som besökte förskolor, skolor, särskola, universitet i Lushoto och Moshi i nordöstra Tanzania. Målet var att se hur barn med funktionsnedsättning finns med i de olika verksamheterna och se hur miljöerna var både för lärare och elever. Fortfarande göms många barn med funktionsnedsättning, men uppsökande verksamheter håller på att utvecklas för att skolan skall vara till för alla barn. I all utbildning på det universitet som vi besökte, bestod ca en tredjedel av specialpedagogik.
Det som jag tydligast har med mig efter resan är glädjen bland barnen när de var i skolan och oavsett land och resurser ställs skolan inför samma utmaning att möta alla elever utifrån sina behov. Landet har mycket att ge med sitt rika djurliv och sin skiftande natur. Kilimajaro – afrikas högsta berg över 5000m, nationalparker, grässavann och den mer grönskande växtlighet i bergen. Att få uppleva en annan kultur berikar alltid! Tack alla ni som skänkt gåvor.
Mona Zakrisson-Ehn, Specialpedagog

Nyhet
Publicerad:
Till toppen