Hoppa direkt till innehållet

Studentutspring möjligt på Haganässkolan

Studentfirandet för Haganässkolans elever kommer att genomföras fredagen den 12 juni. På grund av det rådande läget så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill ändå kunna ge våra studenter ett fint avslut på sina gymnasiestudier anpassat efter den nya vardagen. Det blir ett firande i alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Eleverna kommer att samlas klassvis, utspridda i skolans lokaler, för att sedan ha möjlighet att delta i studentutspringet. Utspringet är tänkt att ske klassvis, med 45minuters intervaller, där de minsta klasserna grupperas.

Schema och hålltider för respektive klass kommer att meddelas efter att turordningen för utspringet har bestämts. Utspringet planeras att starta kl.10.00 och avslutas kl.18.00. Turordning kommer att lottas fram genom en dragning onsdagen den 20 maj, kl.12.00, som livesänds genom Haganässkolans Facebooksida, och är på så sätt tillgänglig för alla.

Utspringet, som sker till en begränsad publik, är möjligt då det kommer att genomföras med god planering och logistik så att anhöriga samlas avskilt med den avgångsstudent de firar, och med ett avstånd till andra familjer. Detta är ett gemensamt ansvar som måste tas av Haganässkolan tillsammans med övriga besökare på plats. Mer detaljer kommer om vad som gäller för begränsad publik.

Alla detaljer kring studentutspringet är inte klara ännu, utan vi kommer ha en löpande dialog med skolläkaren, och även Polisen om det behövs, för att komma fram till vad som bedöms vara passande.

Enligt Polisen räknas inte ett studentutspring som en allmän sammankomst och därför omfattas utspringet inte av regeringens beslut om begränsning på 50 personer. Istället är det arrangerande skola som ansvarar för säkerheten och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs om bland annat social distansering.

I övrigt tillåts inga övriga större samlingar utöver de som sker klassvis, såsom ceremonier, parader eller flakåkning. För de övriga gymnasieklasserna som inte tar studenten sker ingen avslutning i samband med att läsåret slutar. Gällande studentbalen kan denna inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.

Vi vill vara tydliga med att detta är utgångsläget utifrån nuvarande lägesbild. Om smittläget i regionen och kommunen förändras fram till studenten kan upplägget kring studenten komma att ändras med kort varsel.

För mer information
Samuel Svensson, verksamhetschef Haganässkolan.

Nyhet
Publicerad: