Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rekommendationer kring det nya coronaviruset

Älmhult är en internationell kommun, med många internationella boende och gäster. Med anledning kring det uppmärksammade coronaviruset, vill vi informera hur man kan tänka.

Familjer som har rest ifrån, eller via Kina - får barnen gå till skola och förskola?
Vi har varit i dialog med Kronobergs smittskyddsläkare, han uppmanar till att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket är att man ska leva som vanligt om man inte har några sjukdomssymtom (då ska du kontakta 1177). Detta innebär att barn som inte är sjukanmälda ska gå till skola och förskola.

Vi kommer att informera igen om situationen ändras.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Vill du läsa mer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/ Länk till annan webbplats.


Recommendations regarding the new corona virus
Älmhult is an international municipality, with many international residents and guests. Due to the attention to the corona virus, we would like to inform how you could think.

Families having travelled from or via China – can the children go to school/pre-school or not?
We have been in contact with the responsible medical doctor at Region Kronoberg, he recommends us to follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden. They recommend that you keep on living as usual unless you have any symptoms of disease (in which case you should contact 1177). This means that children, who aren’t called in sick, should go to school and pre-school.

We will keep you informed if the situation changes.

General guidelines from the Public Health Agency of Sweden
Wash your hands frequently using soap and hot water, before meals, handling of foods and after visiting the toilet. Hand disinfection is an option when you don’t have the possibility to wash your hands.

By coughing and sneezing in a paper napkin or in your elbow joint you will stop the disease from spreading in your surroundings or contaminating your hands.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/novel-coronavirus-2019-ncov/ Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen