Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny e-tjänst för ansökan om skolkort för buss och tåg, och kontant reseersättning

För skolåret 2020/2021 ansöker gymnasieeleverna om skolkort för tåg och buss, samt kontant reseersättning, via kommunens nya e-tjänst.

Vem kan ansöka om reseersättning?

Alla gymnasieelever som går på Haganässkolan, samt alla gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun, oavsett vilken skola de går på, kan ansöka om reseersättning. Villkoren för att få rätt till reseersättning finns angivna på denna sida, samt på sidan för e-tjänsten.

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas resor till och från skolan i form av

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)

2. Eleven får ett skolkort

Villkor för att ha rätt till Skolkort för tåg och buss

  • Färdväg mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan är minst 6 km.
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg.
  • Skolkort erbjuds fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.
  • Ansökan om skolkort för buss och tåg måste förnyas inför varje läsår.

Information till dig som går på Haganässkolan eller snart ska börja

Elever som är folkbokförda i Skåne län hämtar sina skolkort i respektive kommun. Se deras hemsidor för mer information.

Kontant reseersättning

Ersättningen gäller för elever som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Älmhults kommun. Kontant reseersättning kan sökas fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Följande villkor gäller för kontant reseersättning

  • Skolkort kan inte användas. Undantag finns, se nedan.
  • Färdvägen enkel resa uppgår till minst 6 kilometer
  • Besvärlig resväg eller orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag
  • Minst 6 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande, reseersättning på 200 kronor per månad kan då beviljas i kombination med skolkort
  • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg
  • Ansökan om kontant reseersättning förnyas inför varje läsår.

Ändrade förhållanden

Om en elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är eleven eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till ekonomihandläggaren på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 24. Eleven kan komma att bli återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Överklagan av beslut

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö. Detta ska ske skriftligen inom tre veckor från den dag då eleven delgivits beslutet. Överklagan skickas till den myndighet som tagit beslutet, dvs. rektor, Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. I överklagan ska eleven ange namn, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de omständigheter överklagan bygger på.

Ansök i så god tid som möjligt

Då handläggningstiden från ansökan till det att du får ditt kort varierar beroende på hur söktrycket ser ut.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen