Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits

• Elever som har symptom och kan läsa hemifrån ska kontakta mentor direkt via Teams. För de som är under 18 år så meddelar vårdnadshavaren mentorn via Dexter eller telefon.
• Eleven kontaktar undervisande lärare och meddelar att hen kan delta i undervisning hemifrån/gör uppgifter. Ingen frånvaro ges.
• Vanlig sjukfrånvaro anmäls som vanligt.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen