Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Haganässkolan visar på förbättrad genomströmning av elever i SKL:s gymnasieundersökning 2018

Statistik över gymnasieskolornas resultat för 2018 har nu sammanställts av SKL- Sveriges kommuner och landsting. Resultatet visade en knapp nedgång gällande elevernas meritpoäng men siffrorna visar också en mycket god genomströmning av elever som lämnar Haganässkolan med en gymnasieexamen.

Åtgärder redan igång
Haganässkolans gymnasium har under höstterminen gjort en satsning på individanpassad undervisning för att elevernas betygspoäng ska öka. Detta har gjorts genom att bland annat anlita Gudrun Lövendal Björkman, som är specialpedagog, författare och föreläsare inom ämnet. Lövendal Björkman har tidigare anlitats som expert av bland annat Skolverket för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”.

-Vi gör en satsning på individanpassad undervisning för att på så sätt möta elevernas olika behov på ett ännu bättre sätt, säger Samuel Svensson, verksamhetsansvarig och rektor på Haganässkolan.

Handlingsplan
-Vi har haft inne Gudrun under höstterminen och kommer fortsätta att anlita henne även under vårterminen 2019. Hon är en av de bästa som går att hitta inom området med extra anpassning och särskilt stöd. Satsningen gäller även högpresterande elever, förklarar Samuel.
- Skolledningen och alla lärare jobbar i nära samarbete med Gudrun för att förbättra resultaten, berättar Elisabeth Roos Jonsson, rektor för gymnasiet.

Hög andel elever med gymnasieexamen
-Ett viktigt fokusområde på Haganässkolan är att uppnå en hög genomströmning med elever som går ut gymnasiet med en examen, då en gymnasieexamen är en mycket bra grund för vidare studier eller ett arbete säger Elisabeth.
-Vi på Haganässkolan är mycket måna om att våra elever ska lämna oss med en examen och kommer att fortsätta vårt arbete för att uppnå detta, berättar Elisabeth.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen