Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en samhällsspridning i Sverige som mycket hög. Älmhults kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad 2020-03-12

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen, samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte.

Var uppmärksam på symptom om du vistats i ett område där smittspridning konstaterats​. Får du symptom ska du ringa 1177 för bedömning om prov ska tas hos Region Kronoberg.​

Hjälp oss minska risken för smittspridning

Barn och vuxna som är sjuka, även med lindriga symtom uppmanas att stanna hemma från förskola, skola och arbete för att minska risk för smittspridning. Är du osäker – ta kontakt med sjukvården.

Så här arbetar Älmhults kommun

Vi bevakar kontinuerligt händelseförloppet för att snabbt kunna agera vid förändringar. Sedan onsdag, 11 mars, samordnar Älmhult kommun sig i en stab för att skapa uthållighet i arbetet med coronaviruset. För att säkerställa att våra samhällsviktiga funktioner fungerar, analyserar vi våra verksamheter för att vara redo om till exempel personalbrist skulle uppstå.

Har du frågor eller är orolig?

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Råd för att undvika att bli smittad och smitta andra

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Följ länken för mer information.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen