Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om corona/covid-19

Vi vill påminna om de regler som gäller vid smitta i familjen. För gymnasieelever och komvuxelever gäller att de ska stanna hemma om smitta finns i familjen.
Läs mer här Länk till annan webbplats.

Vi har en samhällsspridning i Sverige och vi får frågor om vår personal är sjuka i covid-19. Just nu har vi ett fåtal konstaterade covid-19 fall på skolan. Vi kan inte berätta för er om vår personal eller för den delen våra elevers hälsotillstånd, det är en känslig personuppgift som vi inte får föra vidare. Detta för att värna om personalens och elevernas integritet.
För att bromsa smittspridningen och på sätt möjliggöra att fortsätta undervisningen på plats, ska alla som är sjuka, även med milda symptom, att stanna hemma – och de som är friska och på plats i skolan ska vara noga med att följa de råd och riktlinjer som finns tex vara noga med handhygien och hålla avstånd. Vi ber er även att respektera vår personal och elevers integritet och inte begära att de berättar varför de varit frånvarande från skolan.

Hjälp oss bromsa smittspridningen i höst

Under hösten fortsätter vi arbeta med olika åtgärder för att bromsa smittspridningen. Viktigast av allt är att stanna hemma om man är sjuk även med milda symptom. Symptom att vara extra vaksam på är:
• Feber
• Muskel-och ledvärk
• Snuva
• Hosta
• Halsont
• Andningsbesvär
• Bortfall av lukt- och smaksinne

På plats i skolan håller vi avstånds till varandra enligt de rutiner som finns. Hosta och nys i armvecket och var noga med handhygien.

Vår personal arbetar hemifrån med de arbetsuppgifter som tillåter det, tex planeringstid. Vi har även våra arbetsplatsträffar digitalt för att undvika att vi är för många som träffas i samma lokal.

Vi eventuella frågor ta kontakt med oss:
elisabeth.roos-jonsson@almhult.se
Haganässkolan

Till toppen