Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny webbplats, logotyp och grafisk form

Den 7 september presenteras en helt ny webbplats för Haganässkolan, en ny grafisk form och en ny logotyp. Den nya logotypen symboliserar den mötesplats som skolan är. Haganäs är mer än en skola. Den nya logotypen består av pilar som pekar på en mötesplats och vägar som möts. De starka färgerna står för mångfald och välkomnande.

Under våren 2017 har skolans medarbetare och elever berättat om bilden av Haganässkolan idag och vilken de önskar att den ska vara i framtiden. De har också arbetat med vad som behöver förbättras för att skolan ska blir ännu bättre.

Bättre kommunikation

I grunden finns en ambition att attrahera fler elever och lärare att söka sig till Haganässkolan. Att stärka kommunikationen är en del i det arbetet, det andra är att ständigt arbeta med förbättringar på skolan.

Den nya webbplatsen svarar upp mot dagens och morgondagens krav när det gäller funktion, färg och form och är ett nav i den digitala kommunikationen som även inkluderar sociala medier.

Varför ny logotyp?

Både elever och personal har tydligt uttryckt att skolan behöver bli mer modern och spännande. Det är en anledning till moderniseringen av den grafiska formen och den nya logotypen. En tydlig symbol för skolan är viktig – att den är enkel, lätt att uppfatta och står i samklang med budskap som ska förmedlas.

Till toppen