Kontakt

Personal finns tillgänglig i biblioteket under skoldagen. Vi hjälper dig gärna!

Marika Lundkvist, bibliotekarie
marika.lundkvist@almhult.se

Kerstin Jönsson, biblioteksassistent
kerstin.jonsson@almhult.se

Adress:
Haganässkolan, biblioteket
Box 501
343 23 Älmhult
Telefon: 0476 - 55236