Artikeln publicerades 8 februari 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Haganässkolan och socialförvaltningen planerar start för ny vård- och omsorgsutbildning

Tio personer från vård- och omsorg står på rad

Kompetensförsörjningen i framtidens vård och omsorg är en stor utmaning. Därför startar Älmhults kommun nu en helt ny unik arbetsplatsförlagd lärarledd utbildning – ett nära samarbete mellan socialförvaltningen och Haganässkolan. Vård- och omsorgsutbildningen för elever startar augusti 2023.

Den nya utbildningsformen arbetsplatsförlagd lärarledd utbildning, ALU, är ett helt nytt koncept som innebär att elever tillsammans med yrkeslärare på Haganässkolans vård- och omsorgsprogram förflyttar delar av utbildningen till kommunens vård- och omsorg.

Lärarledd utbildning i verksamheten

Madeleine Frost, lärare inom vård- och omsorg på Haganässkolan är positiv:

Vi byter skolans lokaler till kommunens korttidsavdelning, vi byter också ut fiktiva personer och situationer mot verkliga individer och sammanhang. Iscensatta rollspel ersätts av unika möten med patienter, anhöriga och olika vård- och omsorgsprofessioner.

Det känns fantastiskt kul att vi nu kommer att kunna välkomna Haganässkolans elever i en ny tappning. Framtidens vård är allas utmaning och vi måste vi tänka i nya banor för att öka intresset för yrken inom vård- och omsorg säger Ingrid Göransson inom socialförvaltningen i Älmhults kommun.

Varför görs det här?

I dag står vården inför en stor utmaning med färre vårdplatser, ökat behov av personal samtidigt som patienterna har komplexa vårdbehov. Det gör att verksamheterna behöver utvecklas och att ett ökat samarbete med skolan ses som positivt och det här projektets resultat kan bidra till en förbättrad vård på lång sikt.

Madeleine berättar att praktisk träning i verklig miljö maximerar elevernas förutsättningar att nå examensmålen. De utvecklar en helhetsförståelse för vård- och omsorgstagarna och den kommande yrkesprofessionen som undersköterska.

Nuvarande årskurs 9 blir de första eleverna som kommer att vara pionjärer i den här unika utbildningsformen, berättar Samuel Svensson, verksamhetschef på Haganässkolan.

Vi hoppas att undervisningsformen ska locka fler elever att välja vård- och omsorgsprogrammet och få upp ögonen för den karriärväg som programmet möjliggör; eleverna får både yrkesexamen med den skyddade yrkestiteln undersköterska samt blir förberedda för vidare studier på högskola, berättar Madeleine.