Elevinformation

 • Allmän elevinformation

  Här hittar du inloggning till systemen vi använder i skolan, hur du gör vid sjukanmälan, anmälan till prov etc.

 • Gymnasiearbetet

  Gymnasiearbetet genomförs på Haganässkolan under årskurs tre och genom kopplingen till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen.

 • Mål och planer

  Skolans planer/rutiner har arbetats fram utifrån styrdokument på statlig och kommunal nivå.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Stöd och vägledning för elever kopplat till fortsatta studier eller kommande yrkesliv.

 • Stöd för alla

  På Haganässkolan möts eleverna varje dag av kunniga och engagerade lärare som ger eleverna de allra bästa förutsättningarna att lära sig nya saker, och att lyckas med sina studier. Vi har även två specialpedagoger och en verksamhet som heter Resurscentrum för de elever som har behov av särskilt stöd.